Atliekame visų tipų ugnies gesintuvų patikras, techninį aptarnavimą, remonto darbus.

0

 .